php $theme->hook('html_before'); ?>

Category Archives: ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 11 (16 ก.ย.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้ เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 10 (10 ก.ย.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้ เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 9 (9 ก.ย.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้ เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 8 (3 ก.ย.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 7 (2 ก.ย.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 6 (27 ส.ค.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 5 (26 ส.ค.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 4 (20 ส.ค.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 3 (19 ส.ค.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี

ฟ้าจรดทราย

ฟ้าจรดทราย ตอนที่ 2 (13 ส.ค.56)

ณ โรงเรียนคอนแวนต์ของคณะชีที่มีชื่อในฝรั่งเศสตอนเหนือ มิเชลล์ เดอลาโรนีส์ (ขวัญ อุษามณี) ได้เติบโตขึ้นที่นี่หลังจากพ่อกับแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเครื่องบิน และญาติพี่น้องไม่มีใครยอมรับเพราะมีแม่เป็นชาวตะวันออกที่ถูกรังเกียจ เธอสำนึกบุญคุณที่คอนแวนต์แห่งนี้รับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเช่นเธอ จึงตั้งใจจะเรียนเป็นชี