php $theme->hook('html_before'); ?>

Category Archives: ละครย้อนหลังช่อง 7

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก (5 ม.ค.59) ตอนจบ

อริระหว่างพ่อต่อพ่อ ผู้มากบารมีประจำถิ่นทั้งคู่ มิอาจทำลายมิตรภาพอันงอกงามของลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านโน้นได้ และเมื่อลูกสาวบ้านนี้ต้องไปเป็นสะใภ้เล็กของบ้านโน้น ลูกชายบ้านโน้นต้องมาเป็นเขยบ้านนี้ แถมหลานชายบ้านโน้นกำลังจะมาเป็นเขยใหญ่บ้านนี้อีกด้วย อภิมหาสงครามของท้องถิ่นนี้จึงไม่เกินคาดหมาย วุ่นวายชุลมุน และสุดแสนพัลวัน กับความรักความแค้นที่วุ่นวายสับสน ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมหางเครื่องอีกเป็นโขยง ความแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก และสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวได้หรือไม่ ต้องใช้อะไรถึงจะทำให้ความแค้นของสองบ้านเบาบางจนจางหายไปได้

รักเร่

รักเร่ ตอนที่ 6 (4 ม.ค.59)

วายูน (เขมนิจ จามิกรณ์) นักศึกษาสาวไทยวัย 20 ปี ที่มาเรียนวิชาแปลภาษาและล่ามอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรียนั้น ความฝันอันสูงสุดของเธอ คือการได้ทำงานเป็นล่ามในองค์การสหประชาชาติ แต่ความฝันของเธอนั้นก็ใช่ว่าจะกลายเป็นจริงได้ง่าย ๆ เพราะนอกจากความยากของศาสตร์ที่เธอเลือกเรียนแล้ว เธอก็ยังต้องอดทนต่อการเป็นอยู่ที่แร้นแค้นอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะวายูนนั้นเป็นเด็กกำพร้าเติบโตขึ้นมาได้จากการเลี้ยงดูของ ตาผิน (สรพงศ์ ชาตรี) อาภักดิ์(ทูน หิรัญทรัพย์) และ อาพร้อมจิต(พระเจ้าจรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ซึ่งช่วยกันเลี้ยงเธอ ภายหลังที่พ่อแม่ที่แท้จริงของเธอ

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก ตอนที่ 29 (4 ม.ค.59)

อริระหว่างพ่อต่อพ่อ ผู้มากบารมีประจำถิ่นทั้งคู่ มิอาจทำลายมิตรภาพอันงอกงามของลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านโน้นได้ และเมื่อลูกสาวบ้านนี้ต้องไปเป็นสะใภ้เล็กของบ้านโน้น ลูกชายบ้านโน้นต้องมาเป็นเขยบ้านนี้ แถมหลานชายบ้านโน้นกำลังจะมาเป็นเขยใหญ่บ้านนี้อีกด้วย อภิมหาสงครามของท้องถิ่นนี้จึงไม่เกินคาดหมาย วุ่นวายชุลมุน และสุดแสนพัลวัน กับความรักความแค้นที่วุ่นวายสับสน ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมหางเครื่องอีกเป็นโขยง ความแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก และสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวได้หรือไม่ ต้องใช้อะไรถึงจะทำให้ความแค้นของสองบ้านเบาบางจนจางหายไปได้

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก ตอนที่ 28 (3 ม.ค.59)

อริระหว่างพ่อต่อพ่อ ผู้มากบารมีประจำถิ่นทั้งคู่ มิอาจทำลายมิตรภาพอันงอกงามของลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านโน้นได้ และเมื่อลูกสาวบ้านนี้ต้องไปเป็นสะใภ้เล็กของบ้านโน้น ลูกชายบ้านโน้นต้องมาเป็นเขยบ้านนี้ แถมหลานชายบ้านโน้นกำลังจะมาเป็นเขยใหญ่บ้านนี้อีกด้วย อภิมหาสงครามของท้องถิ่นนี้จึงไม่เกินคาดหมาย วุ่นวายชุลมุน และสุดแสนพัลวัน กับความรักความแค้นที่วุ่นวายสับสน ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมหางเครื่องอีกเป็นโขยง ความแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก และสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวได้หรือไม่ ต้องใช้อะไรถึงจะทำให้ความแค้นของสองบ้านเบาบางจนจางหายไปได้

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์ ตอนที่ 18 (3 ม.ค.59)

พจมาน พินิตนันทน์ (มิน-พีชญา วัฒนามนตรี) เดินทางมาอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านทรายทองตามคำสั่งของบิดาที่เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา พจมานเด็กสาววัยรุ่น มีได้นิสัยหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จากการอบรมปลูกฝังจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่ง

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์ ตอนที่ 17 (2 ม.ค.59)

พจมาน พินิตนันทน์ (มิน-พีชญา วัฒนามนตรี) เดินทางมาอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านทรายทองตามคำสั่งของบิดาที่เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา พจมานเด็กสาววัยรุ่น มีได้นิสัยหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จากการอบรมปลูกฝังจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่ง

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก ตอนที่ 27 (2 ม.ค.59)

อริระหว่างพ่อต่อพ่อ ผู้มากบารมีประจำถิ่นทั้งคู่ มิอาจทำลายมิตรภาพอันงอกงามของลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านโน้นได้ และเมื่อลูกสาวบ้านนี้ต้องไปเป็นสะใภ้เล็กของบ้านโน้น ลูกชายบ้านโน้นต้องมาเป็นเขยบ้านนี้ แถมหลานชายบ้านโน้นกำลังจะมาเป็นเขยใหญ่บ้านนี้อีกด้วย อภิมหาสงครามของท้องถิ่นนี้จึงไม่เกินคาดหมาย วุ่นวายชุลมุน และสุดแสนพัลวัน กับความรักความแค้นที่วุ่นวายสับสน ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมหางเครื่องอีกเป็นโขยง ความแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก และสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวได้หรือไม่ ต้องใช้อะไรถึงจะทำให้ความแค้นของสองบ้านเบาบางจนจางหายไปได้

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์

บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์ ตอนที่ 17 (1 ม.ค.59)

พจมาน พินิตนันทน์ (มิน-พีชญา วัฒนามนตรี) เดินทางมาอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านทรายทองตามคำสั่งของบิดาที่เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา พจมานเด็กสาววัยรุ่น มีได้นิสัยหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จากการอบรมปลูกฝังจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่ง

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก

เขยใหญ่สะใภ้เล็ก ตอนที่ 26 (1 ม.ค.59)

อริระหว่างพ่อต่อพ่อ ผู้มากบารมีประจำถิ่นทั้งคู่ มิอาจทำลายมิตรภาพอันงอกงามของลูกสาวบ้านนี้กับลูกชายบ้านโน้นได้ และเมื่อลูกสาวบ้านนี้ต้องไปเป็นสะใภ้เล็กของบ้านโน้น ลูกชายบ้านโน้นต้องมาเป็นเขยบ้านนี้ แถมหลานชายบ้านโน้นกำลังจะมาเป็นเขยใหญ่บ้านนี้อีกด้วย อภิมหาสงครามของท้องถิ่นนี้จึงไม่เกินคาดหมาย วุ่นวายชุลมุน และสุดแสนพัลวัน กับความรักความแค้นที่วุ่นวายสับสน ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมหางเครื่องอีกเป็นโขยง ความแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความรัก และสมานฉันท์กันระหว่างครอบครัวได้หรือไม่ ต้องใช้อะไรถึงจะทำให้ความแค้นของสองบ้านเบาบางจนจางหายไปได้

มรสุมสวาท

มรสุมสวาท ตอนที่ 5 (31 ธ.ค.58)

กุมาริกา หรือกวาง(เปรี้ยว-ทัศนียา) ลูกสาวคนรองของ บุรุษ(โอ๋-ฐาปกรณ์) อดีตข้าราชการระดับสูง ซึ่งหันไปจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กวางมีพี่น้องรวมห้าคน ได้แก่ วรเทวี(นินิว-กัญญารัตน์) พี่สาวคนโต ที่เกิดจากภรรยาเอกที่เสียชีวิตไปเช่นเดียวกับกวาง มานพ(วิคเตอร์-กฤชพล) น้องชายคนรองที่เกิดจากภรรยาเก็บซึ่งเลิกรากันไปแล้ว และเปี๊ยก(น้องพี-เสฐฐวุฒิ) กับแป้ง(น้องเฟรย่า-พิชชา) ลูกชายหญิงที่ถือกำเนิดจาก สะอาด(ปู-มัณฑนา) เมียคนล่าสุดที่เป็นคนใช้ในบ้านที่ทะเยอทะยานอยากเป็นคุณนายและไม่กินเส้น กับวรเทวี พี่น้องทุกคนของกวางมีนิสัยฟุ้งเฟ้อ