php $theme->hook('html_before'); ?>

Category Archives: กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 15 (15 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 14 (14 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 13 (9 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน งดออกอากาศ (8 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 12 (7 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 10 (1 มี.ค. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 9 (28 ก.พ. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 8 (23 ก.พ. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 7 (22 ก.พ. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ

กุหลาบร้ายของนายตะวัน

กุหลาบร้ายของนายตะวัน ตอนที่ 6 (21 ก.พ. 57)

โรสริน (ใหม่-ดาวิกา) คุณหนูสุดจี๊ด..ดด ทายาท ปู่ณรงค์ (เป็ด เชิญยิ้ม) เจ้าของ “โรงแรมควีนโรส” โรสเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เลือกหน้า ปู่ณรงค์จึงส่งไปดัดนิสัยที่ “บ้านไร่ตะวัน” ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารโรงแรม แท้จริงต้องการจับหลานสาวคลุมถุงชนกะ นายตะวัน (กันต์) หลานชายปากจัดของ ปู่ชาญ (โน้ต เชิญยิ้ม) เพื่อนเลิฟตามที่สัญญาไว้ เพราะเชื่อว่าตะวันจะเปลี่ยน กุหลาบร้าย ให้กลายเป็น นางฟ้า ได้แน่ๆ